Списки рекомендованих до зарахування - Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж "Політехніка" Державного університету економіки і технологій"

Перейти к контенту

Списки рекомендованих до зарахування

ВСТУПНИКАМ > ІНФОРМАЦІЯ ВІДБІРКОВОЇ КОМІСІЇ
ДЕННА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ (БАЗА 9 КЛАСІВ)


Рейтинговий список абітурієнтів, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою, квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного балу за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття фахової передвищої освіти за державним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12:00 26 липня.
Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення – до 12:00 28 липня.
СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ
(за державним замовленням)
051 Економіка
СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ
(за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

ДЕННА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ (БАЗА 11 КЛАСІВ)


Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним замовленням оприлюднюються не пізніше 12:00 год 01 вересня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18:00 год 06 вересня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12:00 год 08 вересня. Зараховані особи впродовж 08 вересня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення.
СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ
(за державним замовленням)
СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ
(за кошти фізичних та/або юридичних осіб)
Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення до 12:00 год 06 вересня.
ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ НА БАЗІ ОКР "КВАЛІФІКОВАНИЙ РОБІТНИК" (ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)


Рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою, квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття фахової передвищої освіти за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12:00 31 серпня.
СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ
Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення, визначені пунктом 1 розділу X Правил прийому, до 12:00 04 вересня.

FOLLOW
COMPANY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
CONTACTS
+00 012 345 678
example@example.com
КОЛЕДЖ
Положення

Назад к содержимому