Спеціальність 051 Економіка - Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж "Політехніка" Державного університету економіки і технологій"

Перейти к контенту

Спеціальність 051 Економіка

КОЛЕДЖ > СПЕЦІАЛЬНОСТІ
051 ЕКОНОМІКА
Економіка в усіх її проявах міцно увійшла в життя людства, тому професія економіста вже не одне десятиліття користується великою популярністю серед абітурієнтів. Переваги вивчення дисципліни полягають у набутті ринково-економічного мислення студентів, засвоєнні методології економічних досліджень для розуміння тих ринкових перетворень, що відбуваються у національній економіці.  
Економіка - цікава наука. Обравши спеціальність 051 «ЕКОНОМІКА», Ви зможете планувати і розраховувати фінанси, де потрібно контролювати витрати коштів, управляти власним бізнесом, аналізувати результати роботи підприємства, розуміти економічні процеси, моделювати складні ситуації.
Головна задача спеціальності – підготувати високо професіональних спеціалістів, які оволодіють глибокими знаннями національної та світової економіки, матимуть навички ефективної роботи як в державних органах влади, так і в комерційних структурах в умовах жорсткої конкуренції.
Спеціальність «Економіка» є фундаментальною та комплексною економічною спеціальністю.
Конкурентною перевагою навчання за спеціальністю 051 Економіка є те, що фахівцю з економіки легко знайти роботу після закінчення коледжу.
Дослідження показали, що студенти, які закінчили спеціальність 051 «Економіка», мають потенціал до отримання високої заробітної платні протягом своєї кар’єри, здобули навички аналітичного мислення, можливість застосовувати сучасні комп’ютерно-інформаційні системи та ІТ-технологій у різних сферах економіки (SAP, 1С).
Економіка підприємства
Фінанси підприємства
Бухгалтерський облік
Статистика
Планування та організація діяльності підприємства
Управління витратами
Політична економія
Економіка і нормування праці
Економічний аналіз
Податкова система
Менеджмент
Інвестиційна діяльність
Ціноутворення
Фінансовий облік
Інформаційні системи і технології
 - Щур Дар'я, провідний бухгалтер ТОВ «Метінвест Бізнес Сервіс»
- Олена Гузь, головний бухгалтер коледжу
- Анастасія Сохнич, спеціаліст з обслуговування клієнтів Приватбанк
- Ірина Бекасова – комірник ПАТ "Південний ГЗК"
FOLLOW
COMPANY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
CONTACTS
+00 012 345 678
example@example.com
КОЛЕДЖ
Положення

Назад к содержимому